Clarebout Potatoes

Bij Clarebout Potatoes worden aardappelen geplant, gekalibreerd, verhandeld en verwerkt tot diepgevroren aardappelproducten. Met meer dan 40 jaar ervaring in de aardappelsector zijn ze wereldwijd bekend.

Na de oplevering van onze toegangscontroletool zijn we ervan overtuigd dat we ook voor onze kwaliteitscontroletool bij DigitalMind aan het juiste adres zijn.”

Stefaan Vandaele, IT Manager

clarebout-top
Nieuw item

wij zijn een match!

Waarom wij matchen

Clarebout Potatoes werkt steeds flexibel, innovatief en klantgericht. Net zoals wij gaan ze steeds op zoek naar de beste oplossing voor hun klanten.

Daarenboven zijn ze een bedrijf in volle groei en wordt er continu geïnvesteerd in de toekomst van het bedrijf.

Ook Clarebout Potatoes werkt in functie van de noden van de consument en gaat telkens voor een langetermijnrelatie met hun klanten.

Net zoals bij klanten, werken wij ook aan een duurzame relatie met onze leveranciers. Een langetermijnrelatie met DigitalMind zien wij volledig zitten”

Clarebout IT team

webapplicatie

Toegangscontroletool

Van iedere aanwezige moet Clarebout Potatoes de identiteit kennen, de woonplaats en ook alle gegevens hebben ter bevestiging van het conform zijn met de Belgische wetgeving. ”

Clarebout Potatoes

Externe werknemers van aannemers en onderaannemers die bij Clarebout Potatoes zorgen voor onderhoud, technische ondersteuning en bouw- en constructieprojecten, krijgen een toegangsbadge om het bedrijf te kunnen betreden. Er moet bij controle immers op elk moment van de dag kunnen gezegd worden wie allemaal in het bedrijf aanwezig is. Hiervoor was een nieuw registratiesysteem nodig.

DigitalMind ontwikkelde een online tool waarin elke werknemer geregistreerd wordt. Alle nodige documenten die aantonen dat de persoon in kwestie in orde is met de arbeids- en sociale wetgeving voor buitenlandse werkkrachten, moeten per persoon kunnen geüpload worden in deze applicatie.

Nieuw item
Nieuw item

de toekomst

Kwaliteitscontrole

Na het ontwikkelen van de online toegangscontroletool, zijn we begonnen met een nieuwe webapplicatie die gebruikt zal worden voor de kwaliteitscontrole binnen Clarebout Potatoes. Dit ter vervanging van de huidige controles die gebeuren via een Access database, Excel bestanden en controles op papier.

Deze applicatie moet gemakkelijk gebruikt kunnen worden door supervisors binnen het bedrijf, maar ook door externe labo's die stalen onderzoeken. De nodige gegevens moeten hierin verwerkt worden en er moeten op een eenvoudige manier rapporten kunnen gemaakt worden.

Deze tool moet zowel op tablet als desktop kunnen gebruikt worden. Een koppeling met SAP is in een latere fase ook zeker nodig.

We stonden in voor: